Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid is voor ons de belangrijkste zorgverzekeraar. Zij hebben onze praktijk in 2017 het driesterrenlabel gegeven, omdat wij eind 2016 het zogenaamde HKZ-kwaliteitscertificaat hebben behaald, waarvoor wij als team hard hebben gewerkt. Kortom, wij zijn een praktijk die net een stapje...

Squeasewear

Squeasewear is een bedrijf dat drukvesten maakt voor zowel volwassenen als kinderen. Bij kinderen kunnen deze geavanceerde drukvesten helpen om kalmer te worden en bijvoorbeeld makkelijker in slaap te vallen. Ook kan het kinderen helpen bij lastige situaties of bij het focussen op huiswerk. Kijk ...

Revalidatiecentrum Reade

Amstelland Fysiotherapie verzorgt de fysiotherapie van de Amstelveense dependence van revalidatiecentrum Reade. Het betreft multidisciplinaire behandelingen onder verantwoordelijkheid van één van de revalidatieartsen. De dependence van Reade is gevestigd naast onze fysiotherapiepraktijk. Wij be...

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk voor looptherapie, dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Qualizorg

In de huidige zorgverlening wordt transparantie steeds meer gestimuleerd, om zo de rol van de patiënt steeds centraler te stellen. Qualizorg wil dit stimuleren en een bijdrage leveren door het bieden van toegankelijke dataverzamelingsoplossingen aan zorgaanbieders en patiënten. Door het bieden ...

Fitkids

Het Fitkids-programma is hét oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen onder professionele begeleiding in een sportieve omgeving. Bij de Fitkids-lessen is altijd een kinderfysiotherapeut betrokken. Stichting Fitkids heeft door...

Hart- en vaatgroep

De Hart- en Vaatgroep is een patiëntvereniging voor mensen met een hart- en vaatziekte en hun naasten. De vereniging houdt zich zowel landelijk als regionaal bezig met: informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijl en bewegen, belangenbehartiging en vakanties. De Hart- en Vaatgroep is opge...

Parkinsonnet

Parkinsonnet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Ons streve...

Amstelring

Amstelring is een zorgorganisatie voor mensen die wonen in de regio’s Amstelveen, Amsterdam en Meerlanden en staat voor vele vormen van zorg- en dienstverlening. Alle leden van Amstelring kunnen met korting fysiotherapie aan huis ontvangen. Let wel: de Amstelring-korting geldt alleen voor mensen ...

Ziekenhuis Amstelland

Onze fysiotherapeuten zijn tevens werkzaam op de verpleegafdelingen van Ziekenhuis Amstelland. Zij helpen en begeleiden patiënten die in Ziekenhuis Amstelland zijn geopereerd of ter behandeling zijn opgenomen. De fysiotherapie die wij voor Ziekenhuis Amstelland leveren is NIAZ (Nederlands Instit...