Wij ontvangen u met heel veel plezier in onze praktijk. Om het voor iedereen plezierig te houden, hanteren wij een aantal voorschriften.

Ontvangstruimte
Wanneer u een afspraak heeft in onze praktijk, kunt u voorafgaand aan uw afspraak plaatsnemen in onze ontvangstruimte, aan het begin van de gang. De collega met wie u een afspraak heeft zal u daar komen ophalen. Terwijl u wacht kunt u een gratis kopje koffie of thee nemen. Wij verzoeken u om u even te melden bij de fysiotherapiebalie indien u tien minuten na het tijdstip dat uw afspraak gepland staat nog niet bent opgehaald.

Verzekering
Fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel dat er zijn verschilt per verzekering. Wij raden u aan voorafgaand aan u eerste afspraak te controleren hoe u verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen, zodat u vervelende verassingen op verzekeringsvlak uitsluit.

Annuleren afspraak
Het kan voorkomen dat u een afspraak moet annuleren. Wij verwachten van u dat u dat minimaal 24 uur van tevoren doet, telefonisch (020-7557141) of per e-mail (fysio@zha.nl). Indien er geen baliemedewerker aanwezig is op het tijdstip dat u belt, kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Zodoende kunt u altijd tijdig afzeggen. Te laat geannuleerde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Ziektekostenverzekeraars vergoeden in zulke gevallen niet.

Enquête
Wanneer u bent uitbehandeld, ontvangt u van uw fysiotherapeut een enquête met betrekking tot de behandelingen. Fysiotherapiepraktijken worden tot deze enquêtering verplicht door de ziektekostenverzekeraars en wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de enquête in te vullen. Bij voorbaat dank.

Klachtenreglement
Wij hopen uiteraard dat het niet nodig is, maar mocht u een klacht willen indienen dan vindt u op de website van De Fysiotherapeut informatie over de procedure.

Kluisjes
Omdat we begrijpen dat het voor u onprettig is om uw kostbaarheden achter te laten in de behandelkamer of in de kleedkamer, kunt u gebruikmaken van onze kluisjes. De kluisjes vindt u direct tegenover de kleedkamers op de gang en zijn gratis. Wanneer er onverhoopt toch iets met u spullen gebeurt, zijn wij er – hoe vervelend ook voor u – niet aansprakelijk voor.

Betalingsvoorwaarden
Fysiotherapiebehandelingen worden direct bij uw zieketekostenverzekeraar ingediend. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dan kan het gebeuren dat u de rekening direct thuisgestuurd krijgt. De betalingstermijn bedraagt vijftien dagen. We maken gebruik van automatisch incasso voor Fysio Fitness, Seniorenfitness en Medische Fitness. Mocht u in dat opzicht in gebreke blijven dan zijn wij genoodzaakt een beroep te doen op incassobureau Medicas. Informatie over onze tarieven vindt u hier.


Informatie over onze sportzalen
Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid aan onze sportlessen kunt beginnen, hebben wij een aantal adviezen, instructies, weetjes en regels voor u.

Begeleiding
Door de aanwezigheid van één van onze fysiotherapeuten, samen met onze bewegingstherapeut, kunt u rekenen op optimale begeleiding tijdens de sportlessen. Het kan voorkomen dat er een stagiaire van de opleiding Fysiotherapie of CIOS meehelpt tijdens de behandeling; echter hebben zij geen eindverantwoordelijkheid.

Apparaten
Voor uw eigen veiligheid verzoeken we u om louter de apparaten in onze zaal te betreden onder begeleiding en/of toezicht van één van onze medewerkers.

Kleedruimte
Wij hebben een dames- en een herenkleedruimte. Meestal is het er rustig en heeft iedereen voldoende ruimte. Er zijn echter ook drukkere momenten. In het geval van drukte verzoeken wij u zoveel mogelijk in te schikken en uw tassen weg te leggen voordat u de sportzaal betreedt.

Kluisjes
Op de gang, direct tegenover de kleedkamers, vindt u de kluisjes. U kunt uw (waardevolle) spullen daarin opbergen. Het sleuteltje van het kluisje houdt u tijdens de behandeling bij u. Nadat u uw spullen na de behandeling uit de locker hebt gehaald, laat u het sleuteltje weer in het slot achter. Aan het einde van de dag maken wij alle kluisjes die nog op slot zitten open.

Douche
In beide kleedkamers zijn douches aanwezig. Handdoeken echter niet, dus als u wilt douchen dient u die zelf mee te nemen. Wij verzoeken u om na het douchen de doucheruimte droog te maken met de daarvoor bestemde trekker.

Kleding
Buitenschoenen zijn verboden in onze sportzalen. Ook sportschoenen met (afgevende) zwarte zolen mogen niet de zalen in. Vanwege hygiënische redenen is sporten op blote voeten evenmin toegestaan. Wij verzoeken u makkelijk zittende (sport)kleding te dragen.

Begintijd in de zalen
De behandeling begint op het tijdstip wat in overleg met u is afgesproken. Wij verzoeken u dat tijdstip te respecteren en niet voortijdig de zalen te betreden, ook wanneer er niemand is. Wanneer u te vroeg bent kunt u het best even wachten in de kleedruimte of aan de grote rode tafel bovenaan de trap.

De zalen
Wij hebben meerdere sportzalen:

– Een revalidatiezaal voor meer persoonlijke aandacht.
– Een trainingszaal waar u op apparaten kunt trainen.
– Een sportzaal waarbij activiteiten met grote materialen, ballen en op muziek mogelijk is.

Tassen, jassen en andere persoonlijke bezittingen mogen niet mee de zaal in. Een flesje water en een handdoek zijn handige spullen om bij u te hebben wanneer u behandeld wordt in de zaal. Andere dranken- of etenswaar zijn niet toegestaan. Wanneer u tijdens uw behandeling gebruik heeft gemaakt van een apparaat, verwachten we van u dat u die direct na gebruik schoonmaakt met het daarvoor aanwezige papier en schoonmaakmiddel.

Einde van de les
De les stopt over het algemeen op het hele of halve uur. Ook de volgende groep begint graag op tijd. Na de les bent u van harte welkom op de eerste verdieping om onder het genot van een gratis kopje koffie of thee even na te praten.

Niet roken
Zowel in onze fysiotherapiepraktijk als in de rest van Ziekenhuis Amstelland, is het niet toegestaan om te roken.

Reanimeren
Wij verzoeken cliënten die niet gereanimeerd willen worden hun button of pas die deze keuze kenbaar maakt, op een zichtbare manier te dragen.


Privacy
Uw fysiotherapeut houdt, om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, een registratie bij van uw persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

WGBO
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een specialist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geneeskundige behandelingsovereenkomst:
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen.

In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Plichten van hulpverleners:
Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

 • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
 • de te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
 • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Informatieverstrekking door hulpverlener:
De hulpverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:

 • aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is;
 • aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is;
 • aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

Rechten en plichten van patiënten:
Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
 • om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
 • op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts;
 • op inzage in uw medisch dossier.

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen en zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg (Wcz):
De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Clientenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.

Bron: Rijksoverheid