Wanneer een hartpatiënt na een ziekenhuisopname door de fysiotherapeut te zwak werd bevonden om deel te nemen aan ons hartrevalidatietraject, dan kreeg hij of zij specifieke adviezen en oefeningen en keerde huiswaarts. Deze patiëntcategorie bleek echter vaak op korte termijn opnieuw in het ziekenhuis te belanden, vaak opnieuw met hartklachten, maar ook met alternatieve klachten. Om die reden is er een onderzoek met betrekking tot de zogenaamde cardiologische zorgbrug gestart. Het AMC, OLVG, het Ter Gooi Ziekenhuis en Amstelland Fysiotherapie werken hieraan mee. Het onderzoek impliceert dat wanneer patiënten te zwak blijken om in ons hartrevalidatietraject in te stromen, een fysiotherapeut de patiënt aan huis gaat behandelen. De focus ligt in dit traject (dat valt onder hartrevalidatie) op de hulpvraag en het dagelijks functioneren van de patiënt. Tevens heeft de therapeut een belangrijke signalerende rol en is goede communicatie met de wijkverpleegkundige essentieel.