3 juli verscheen er een artikel over het effect van training op de C-Mill loopband na een beroerte. In dit onderzoek kregen zestien mensen in de chronische fase na een beroerte vijf weken lang tweemaal per week C-Mill training. Uit de resultaten van het ondezoek (een samenwerking van Reade, Faculteit Bewegingswetenschappen van de VU en UMC St. Radboud) bleek dat de deelnemers na vijf weken C-Mill training beter scoorden op balans- en looptesten, fysiek actiever waren en verbeterden in het maken van stapaanpassingen. De deelnemers waren enthousiast en positief gestemd over deze trainingsvorm. De onderzoekers concludeerden dat C-Mill training na een beroerte veelbelovend is.