Woensdagavond 16 maart vindt in onze sportzaal de informatieavond over slijtage plaats. Tijdens de informatieavond wordt verteld wat er aan slijtage te doen is. Aanmelden kan gratis via de website van Ziekenhuis Amstelland, via deze link. Het programma van de informatieavond is als volgt:

19.00-19.30uur: inloop met koffie en thee.
19.30-20.15uur: medische oorzaken van artrose en behandelmogelijkheden, door Jasper de Vries; othopeed in Ziekenhuis Amstelland.
20.15-20.45uur: wat kun je zelf doen om slijtagekachten te voorkomen of te verminderen, door Henk van der Weijden; fysiotherapeut van Amstelland Fysiotherapie.
20.45-21.15uur: vragenronde en de mogelijkheid om enkele oefeningen uit te voeren.

We ontvangen u de 16e graag in onze praktijk. Tot dan!

Update 11/03: De animo voor de informatieavond over slijtage bleek zo groot, dat er vanaf heden helaas niet meer aangemeld kan worden. Niet dat we geen extra mensen zouden willen ontvangen; meer mensen passen simpelweg niet in onze zaal. Momenteel wordt er overlegd over een eventuele tweede informatieavond omtrent dit onderwerp. Zodra daar meer over bekend is, zetten we dat op onze website.