Sponsor van HetBeterBoek
In Ziekenhuis Amstelland komen veel kinderen op de kinderafdeling en dagbehandeling. Omdat ziekenhuisbezoek voor veel kinderen in ingrijpende ervaring is, bestaat HetBeterBoek. HetBeterBoek wordt gratis aan de kinderen gegeven en helpt bij het wegnemen van eventuele angst en bij een goede voorbereiding voor de kinderen. Wij vinden dat belangrijk.