Ziekenhuis Amstelland

Onze fysiotherapeuten zijn tevens werkzaam op de verpleegafdelingen van Ziekenhuis Amstelland. Zij helpen en begeleiden patiënten die in Ziekenhuis Amstelland zijn geopereerd of ter behandeling zijn opgenomen. De fysiotherapie die wij voor Ziekenhuis Amstelland leveren is NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) gecertificeerd.

Ga naar de website

Revalidatiecentrum Reade

Amstelland Fysiotherapie verzorgt de fysiotherapie van de Amstelveense dependence van revalidatiecentrum Reade. Het betreft multidisciplinaire behandelingen onder verantwoordelijkheid van één van de revalidatieartsen. De dependence van Reade is gevestigd naast onze fysiotherapiepraktijk. Wij behandelen voor Reade met name neurologische patiënten, chronische pijnpatiënten en oncologische patiënten. U komt bij ons terecht met een verwijzing van een revalidatiearts. Er wordt overwegend multi-disciplinair samengewerkt met de ergotherapeut, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker. Reade regelt de afspraken. Onze Reade-afdeling is HKZ-gecertificeerd.

Ga naar de website

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor ruim 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van professionele deskundigheid van de therapeut.

Ga naar de website

Geboortezorgoplossingen

Geboortezorgoplossingen is een organisatie die zich richt op het ondersteunen en ontzorgen van geboortezorgprofessionals.

Ga naar de website

Gewichtsconsulenten Nederland

Wij zijn als praktijk aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Marloes van Klaveren is gewichtsconsulent in onze praktijk.

Ga naar de website

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk voor looptherapie, dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Ga naar de website

Qualizorg

In de huidige zorgverlening wordt transparantie steeds meer gestimuleerd, om zo de rol van de patiënt steeds centraler te stellen. Qualizorg wil dit stimuleren en een bijdrage leveren door het bieden van toegankelijke dataverzamelingsoplossingen aan zorgaanbieders en patiënten. Door het bieden van de mogelijkheid om kwaliteitsinformatie te delen en het verzamelen en inzichtelijk maken van informatie, willen wij een bijdrage leveren aan de patiëntgerichtheid van de zorgverlener en de transparantie in de zorg.

Ga naar de website

Hart- en vaatgroep

De Hart- en Vaatgroep is een patiëntvereniging voor mensen met een hart- en vaatziekte en hun naasten. De vereniging houdt zich zowel landelijk als regionaal bezig met: informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijl en bewegen, belangenbehartiging en vakanties. De Hart- en Vaatgroep is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben gehad. Ook mensen die niet ziek zijn, maar die de risico’s uit eigen kring kennen, bijvoorbeeld erfelijk hoog cholesterol of de ziekte van Rendu Osler Weber kunnen bij de Hart- en Vaatgroep terecht.

Ga naar de website