De Hart- en Vaatgroep is een patiëntvereniging voor mensen met een hart- en vaatziekte en hun naasten. De vereniging houdt zich zowel landelijk als regionaal bezig met: informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijl en bewegen, belangenbehartiging en vakanties. De Hart- en Vaatgroep is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben gehad. Ook mensen die niet ziek zijn, maar die de risico’s uit eigen kring kennen, bijvoorbeeld erfelijk hoog cholesterol of de ziekte van Rendu Osler Weber kunnen bij de Hart- en Vaatgroep terecht.