Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor ruim 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. Het KNGF heeft als doel  om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van professionele deskundigheid van de therapeut.