Fitkids

Fitkids is een beweegprogramma dat is opgezet door Stichting Fitkids. Fitkids is er voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een half jaar tot een jaar, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. Bij elk Fitkids-centrum is een fysiotherapeut betrokken. Tijdens een Xtra kids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Voor wie?
Fitkids is er voor kinderen van zes tot achttien jaar (met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening) die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, reuma, autisme of aangeboren hartafwijkingen mee.

Doel van Fitkids
Door het Fitkids-programma krijgen kinderen weer plezier in bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Fitkids stimuleert kinderen om na het doorlopen van het Fitkids-traject door te gaan met een andere sportactiviteit, bijvoorbeeld in clubverband. Dat kan eveneens beschouwd worden als een doel van het Fitkids-programma.

Kijk voor meer informatie op Fitkids.nl.

Medewerkers Fitkids
Rita Slobbe-BuremaInge Zandt