Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie
Kinderen komen voor fysiotherapie in aanmerking als zij problemen ondervinden bij bijvoorbeeld hun motorische ontwikkeling. Onze fysiotherapiepraktijk is daar speciaal voor uitgerust. Ouders en schooldocenten hebben een belangrijke signalerende taak als het gaat over motorische problemen bij kinderen. Zij zien het kind immers dagelijks en met name de leerkracht kan beoordelen of er sprake is van afwijkend motorisch gedrag. Zij kunnen het kind vergelijken met andere kinderen en zien alle facetten van het bewegen van een kind. Voor ouders is het dikwijls lastiger om te bepalen of iets normaal is of niet.

Het probleem
Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan de zintuigen, de organen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Naarmate kinderen ouder worden kunnen bewegingsproblemen een belemmering vormen voor het optimale maatschappelijke participatie.

Bewegingsproblemen kunnen zich uiten op de volgende manieren:

– Het kind beweegt houterig en/of valt veel.
– De bewegingen zien eruit als de bewegingen van een jonger kind.
– Het kind heeft schrijfproblemen. Dat kan een motorische oorzaak hebben.
– Het kind is erg onrustig, kan niet stil zitten en beweegt overmatig veel.
– Er is sprake van een afwijkende motoriek.

Behandeling
De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen- en bewegingstherapie is daarom afgestemd op het specifieke ontwikkelingsprofiel en gaat uit van de hulpvraag van ouders en kind.

Doel
Het doel is de gevolgen van motorische problemen positief te beïnvloeden. Functionaliteit staat centraal. De kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Voor wie?
– Te vroeg geboren baby’s.
– Baby’s met een te laag geboortegewicht.
– Kinderen met ontwikkelingsproblemen.
– Kinderen met overgewicht, de zogenaamde Xtrakids.
– Kinderen met een chronische ziekte of aandoening.
– Kinderen met schrijfproblemen.
– Kinderen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat.

Verwijzing
Ouders, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Een verwijzing door een arts is echter niet noodzakelijk.

Afspraak met fysiotherapeut
We proberen altijd een afspraak te plannen buiten de schooltijd van kinderen om. De eerste keer onderzoeken we het kind en stellen we in overleg met de ouders een plan op. We gaan met ouders en het kind op zoek naar de oplossing van het probleem. Indien noodzakelijk, betrekken we de thuissituatie en de school bij de therapie. Het behandelen van kinderen met een motorisch probleem heeft niet alleen invloed op de motoriek maar ook op de algehele ontwikkeling van het kind.

Altijd verzekerd zonder eigen risico
Elk kind van nul tot achttien jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste negen behandelingen en de daaropvolgende negen behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.
Bron: NVFK