Looptraining

Looptraining voor vaatpatiënten
Mensen met Claudicatio Intermittens ofwel ‘etalagebenen’ moeten wanneer ze lopend op pad gaan dikwijls stil blijven staan, omdat ze door de pijn in hun benen niet verder kunnen. De oorzaak van deze aandoening is een vernauwing van de grote lichaamsslagader (aorta) of van de slagaders in benen of bekken.

Beweging verbetert onder andere de bloedcirculatie en dat is erg belangrijk. Door veel te bewegen bent u in staat de lichaamsdoorbloeding te bevorderen en zo uw loopafstand te verlengen, waardoor u een eventuele medische ingreep kunt voorkomen. Ook als u reeds geopereerd bent, blijft bewegen belangrijk om een nieuwe adervernauwing te voorkomen.

Waarom juist lopen?
Voor mensen met Claudicatio Intermittens is het cruciaal om te blijven lopen. Tijdens het lopen komt
het lichaamsgewicht namelijk continu op uw benen. Dat is bijvoorbeeld bij fietsen niet het geval. Beenspieren moeten tijdens het lopen hard werken en hebben daarom veel zuurstof nodig. Daarom is lopen de beste manier van trainen.

Wat gebeurt er?
U ervaart tijdens het lopen een pijnlijke verkramping in één (of meer) van de bil- en beenspieren. Dat pijnlijke gevoel ontstaat doordat het spierweefsel onvoldoende zuurstof aangeboden krijgt. Er treedt verzuring op: spierkramp. Dat komt door een vernauwing van de slagader in of naar de benen.

Collateralen
Door veel te lopen, wordt de verzuring opgewekt. De spieren schreeuwen als het ware continu om zuurstof. Om aan deze voortdurende vraag te kunnen voldoen, zoekt het lichaam naar omwegen. De normale wegen zijn immers door de slagaderverkalking vernauwd en daarom niet toereikend meer. Er ontstaan sluipwegen, die we collateralen noemen. Dit zijn bloedvaten in de spieren die iedereen heeft, maar die niet of nauwelijks gebruikt worden. Deze bloedvaten nemen als zij daartoe gedwongen worden de functie van de vernauwde bloedvaten over. Hoe meer u loopt, hoe meer collateralen er ontstaan.

Fysiotherapie
U krijgt drie maanden therapie. De eerste maand komt u driemaal per week, de tweede maand tweemaal per week en de derde maand eenmaal per week. Na deze periode zult u zelf moeten blijven trainen.

Loopgroep
Voor mensen die na de eerste drie maanden willen blijven trainen (onder begeleiding), is er een trainingsgroep voor vaatpatiënten op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur. De kosten van deze trainingen kunt u niet declareren. De prijzen vindt u in onze wachtkamer.

Tips bij het lopen
Volbreng uw wandeling in een normaal tempo, dus niet te snel maar vooral ook niet te langzaam. Probeer steeds hetzelfde tempo aan te houden. Ga niet met iemand meelopen. Houd uw eigen tempo aan.

  • Looptraining vergt enig afzien. Het is belangrijk om te weten dat u met het ‘door de pijn heen’ lopen geen pezen of spieren kunt beschadigen.
  • Als u dan toch even moet stoppen omdat u teveel pijn heeft, ga dan niet zitten, maar rek de spieren in de benen en schud de ze even los. Als het vervolgens nog niet beter gaat kunt u even gaan zitten.
  • Naast lopen zijn andere vormen van lichaamsbeweging ook erg goed. Mits u tevens elke dag een uur wandelt.
  • Kleding moet goed zitten, dus draag altijd kleding waarin u makkelijk kunt bewegen. Het is belangrijk dat u goed schoeisel draagt.
  • Als u rookt dan is het voor uzelf van groot belang dat u daarmee stopt. Als u blijft roken werkt dat uw herstel tegen.
  • Gezond eten is van groot belang, dus eet niet te vet en niet te veel.