Lymfoedeem

Lymfe-oedeem
Lymfe-oedeem kan aangeboren of verworven zijn door bijvoorbeeld een operatie of radiotherapie. Bij lymfe-oedeem is de afwijkende anatomie van het lymfesysteem er de oorzaak van dat vocht en eiwitten niet in voldoende mate worden afgevoerd. Hierdoor kan een arm of been dik worden.

De behandeling
Na verwijzing door huisarts of specialist krijgt u een afspraak bij onze gespecialiseerde oedeemtherapeut. De behandeling kan bestaan uit meerdere onderdelen zoals: manuele lymfedrainage, compressietherapie, voorlichting, zwachteling en kinesio taping. Hiermee wordt geprobeerd het pompmechanisme van de lymfevaten te verbeteren en de richting van de lymfestroom te beïnvloeden.