Medische fitness

Medische fitness
In onze oefenzalen kunt u onder professionele begeleiding verder trainen nadat u een revalidatietraject hebt afgesloten.

Voor wie?
Het volgen van medische fitness is voor verschillende doelgroepen zinvol. Het kan als vervolg van uw fysiotherapiebehandelingen of na afloop van uw revalidatie als u wilt trainen om uw belastbaarheid te verhogen. Medische fitness is dan ook bedoeld voor mensen met een lichte beperking. Wij geven en begeleiden trainingen die plaatshebben in kleine groepjes, waarbij we proberen zoveel mogelijk mensen met eenzelfde aandoening bij elkaar te krijgen.

Wat is medische fitness?
Bij medische fitness wordt uw groep begeleid door twee professionals waarvan er tenminste één fysiotherapeut is. Na een intake, waarin we uw problemen en aandachtspunten bespreken, stellen we samen met u een trainingsprogramma op.

Vraag uw behandelend fysiotherapeut voor welke groep u het meest in aanmerking komt.

Kosten
Informatie over onze tarieven vindt u hier.

Medewerkers Medische fitness

Marloes van KlaverenElzelien Jansen