Tarieven en betaling
Vanaf 1 januari 2024 gelden in onze praktijk de volgende tarieven voor fysiotherapie (incl. btw):

 Behandeling in de praktijk  €45,-*
 Intake fysiotherapie (eerste afspraak)  €56,-*
 Toeslag aan huis  €20,-
 Screening  €20,-
 Oedeemtherapie  €56,-
 Geriatrie fysiotherapie   €56,-
 Kinderfysiotherapie  €56,-

*Let op: bij een eerste bezoek aan de praktijk vindt er vrijwel altijd een intake èn een behandeling plaats.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden.

Let op: afspraken die niet of te laat worden afgezegd, worden in rekening gebracht en worden bovendien niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Kortom: u ontvangt in dat geval zelf de rekening van het bedrag van de ingeplande behandeling.

Fitness:

Medische Fitness:

Automatische incasso per jaar:

 1x per week trainen  €575,-
 2x per week trainen  €930,-

Automatische incasso per kwartaal:

 1x trainen per week  €185,-
 2x trainen per week  €300,-


Indien u geen gebruik wenst te maken van ons automatische incasso, berekenen wij €15,00 aan administratiekosten.

Voor onze fitnessgroepen geldt een opzegtermijn van één maand.

Betaling:
– De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

– Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen vijftien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

– Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.